Go to Top
Trang chủ > Tin tức > 10 tháng xuất siêu đạt 1,9 tỷ USD

10 tháng xuất siêu đạt 1,9 tỷ USD

(ĐTCK) Theo số liệu Bộ Công thương vừa công bố tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 diễn ra vào chiều 3/11, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 9 và tăng 5,5% so với tháng 10 năm 2013.

 

Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 8,4 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng 9 và tăng 4,7% so với tháng 10 năm 2013.

Tính chung 10 tháng năm 2014, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 123,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 14,5 tỷ USD).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 40,6 tỷ USD, chiếm 33% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 82,5 tỷ USD, chiếm 67% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 13,6%.

Nếu không kể dầu thô, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 76,2 tỷ USD tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 10, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng 9 và tăng 8,8% so với tháng 10 năm 2013.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 8 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng 9 và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung 10 tháng năm 2014, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 121,2 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 68,7 tỷ USD, tăng 10,7%, chiếm tỷ trọng 56,6% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 52,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 43,4% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013.

Về cán cân thương mại, nhập siêu tháng 10 ước 400 triệu USD, bằng 2,9% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 10 tháng 2014, cả nước xuất siêu xấp xỉ 1,9 tỷ USD, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 12 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 13,8 tỷ USD.

Mai Phương