Go to Top
Trang chủ > Tin tức > 20 DNNN bị đề nghị giải thể, sáp nhập, phá sản

20 DNNN bị đề nghị giải thể, sáp nhập, phá sản

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), đến ngày 20/6/2014, đã sắp xếp 58 DN, trong đó cổ phần hóa 38 DN, giải thể 2 DN, sáp nhập 15 DN và đề nghị phá sản 3 DN. Dự tính đến cuối năm 2014, sẽ có khoảng 200 DN và cuối quý III/2015 sẽ có toàn bộ các DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa để tiến hành bán cổ phần lần đầu.

Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, trong tổng số gần 22.000 tỷ đồng các tập đoàn, tổng công ty đã đầu tư ngoài ngành cần thoái: Năm 2013 đã thoái được 965 tỷ đồng; Năm 2014 tính đến ngày 20/6/2014, giá trị vốn đầu tư các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã thoái được là 821,8 tỷ đồng.

Thảo Nguyên