Go to Top
Trang chủ > Tin tức > 2014, năm bùng nổ của các quỹ mở?

2014, năm bùng nổ của các quỹ mở?

Trong năm 2013, UBCKNN đã cấp phép chào bán và cấp phép thành lập cho 9 quỹ mở (quỹ MBBF, VFF, VFMVFB, VFMVFA, VFMVF1, VFMVF4, VCBF-TBF, BVFED, ENF).
.

Ngoài ra, 8 quỹ mở khác đang trong quá trình thẩm định để thành lập, thông tin từ Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán – UBCKNN cho hay.

Quỹ mở được kỳ vọng “mở” hơn quỹ đóng

Kể từ thời điểm quỹ đầu tư chứng khoán (ĐTCK) đầu tiên được cấp phép thành lập tháng 5/2004 đến 30/11/2013, có 13 công ty thực hiện quản lý 19 quỹ đầu tư, trong đó có 10 quỹ thành viên (HNF, Việt Nhật, SSIMF, VEFF, VIF, VPF1, VPF3, VTF, MBEF1, Y tế Bản Việt) và 9 quỹ đại chúng (2 quỹ đóng và 7 quỹ mở). Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đạt xấp xỉ 6.700 tỷ đồng, chiếm khoảng 7% tổng tài sản quản lý.

Hiện trên TTCK trong số 19 Quỹ đầu tư, có 10 Quỹ thành viên và 9 quỹ đại chúng. Sau khi khung pháp lý về quỹ mở (Thông tư 183/2011/TT-BTC) bắt đầu có hiệu lực năm 2012, các công ty quản lý quỹ đã từng bước thực hiện tái cấu trúc mô hình hoạt động của các quỹ. Cụ thể, giải thể các quỹ thành viên, quỹ đóng và chuẩn bị thành lập các quỹ mở.

Trong năm 2013, UBCKNN đã cấp phép chào bán và cấp phép thành lập cho 9 quỹ mở (quỹ MBBF, VFF, VFMVFB, VFMVFA, VFMVF1, VFMVF4, VCBF-TBF, BVFED, ENF). Ngoài ra, 8 quỹ mở khác đang trong quá trình thẩm định để thành lập.

Theo UBCKNN, đây được xem là tín hiệu lạc quan cho ngành Quản lý quỹ trong thời gian sắp tới, khi các quỹ đóng và quỹ thành viên đang dần được thay thế bằng các quỹ mở, đồng thời đáp ứng xu thế phát triển của quá trình hội nhập TTCK. Quỹ mở hình thành trên TTCK Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, và cũng là kênh thu hút vốn đầu tư lớn cho thị trường.

Tuy nhiên, do mô hình quỹ mở còn khá mới mẻ đối với các nhà đầu tư trong nước cũng như các thành viên thị trường khác, nên để quỹ mở có thể trở thành sản phẩm đầu tư chủ đạo, cần rất nhiều nỗ lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ và của cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh việc hình thành các quỹ mở, việc thiết lập hệ thống hạ tầng cho triển khai quỹ ETF đang được hai Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thúc đẩy triển khai để có thể đưa vào vận hành trong năm 2014. Việc hoàn thiện hệ thống giao dịch tại các Sở sẽ đáp ứng yêu cầu triển khai quỹ ETF của thị trường sau khi có Thông tư số 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ ETF.

Hiện UBCKNN đang hoàn thiện chế độ kế toán đối với các sản phẩm quỹ mới; Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán, nhằm giải tỏa vướng mắc khi triển khai thực hiện thu phí dịch vụ bảo quản, giám sát tài sản đối với các loại hình quỹ mới.