Go to Top

Theo thông tin của Bộ Tài chính, tính đến tháng 6/2014, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 21 nghìn doanh nghiệp, tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Bộ Tài chính cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, việc điều hành chính sách tài khóa đã được thực hiện chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Theo đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai các giải pháp về quản lý thu, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, đấu tranh chống chuyển giá, buôn lậu và gian lận thương mại.

Đặc biệt, đến tháng 6/2014, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 21 nghìn doanh nghiệp, tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 4 nghìn tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ. Thu và xử lý được trên 17 nghìn tỷ đồng nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013 chuyển sang năm 2014, đạt 29% tổng số nợ.

Ảnh minh họa

 Đến tháng 6/2014, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 21 nghìn doanh nghiệp, tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013. Ảnh minh hoạ

 

Đối với cơ quan Hải quan, thông qua hệ thống quản lý rủi ro, đã thực hiện kiểm tra sơ bộ đối với trên 1,3 triệu tờ khai (chiếm 61,4% tổng số tờ khai), kiểm tra chi tiết đối với 610 nghìn tờ khai (chiếm 27,8% tổng số tờ khai) và kiểm tra thực tế hàng hóa đối với 237 nghìn tờ khai (chiếm 10,8% tổng số tờ khai), đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 8,9 nghìn vụ việc vi phạm, với trị giá hàng hóa khoảng 146 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, đến hết năm 2013, dư nợ công bằng 54,1%GDP; dư nợ Chính phủ bằng 42,2%GDP, dư nợ ngoài nước bằng 37,2%GDP  vẫn trong giới hạn nợ cho phép (theo Chiến lược quản lý nợ công thì nợ công không quá 65%GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP).

Trong cơ cấu nợ công, dư nợ Chính phủ chiếm 78,0%, dư nợ được Chính phủ bảo lãnh chiếm 20,4% và dư nợ chính quyền địa phương chiếm 1,6%. Về nguồn vay, dư nợ vay trong nước chiếm 51%, dư nợ vay ngoài nước chiếm 49%; đối với nợ của Chính phủ, nợ trong nước chiếm khoảng 49,6%, nợ nước ngoài chiếm 50,4% (kỳ hạn trung bình khoảng 12-13 năm, chủ yếu là vay ODA, lãi suất ưu đãi).

Riêng về công tác quản lý giá cả, thị trường, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật giá. Công tác điều hành giá tiếp tục được kiên trì thực hiện theo nguyên tắc thị trường, có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Trong đó, giá xăng dầu được điều hành linh hoạt với 9 lần điều chỉnh giảm, 3 lần điều chỉnh tăng, kết hợp sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân – doanh nghiệp và Nhà nước.

Đối với giá sữa trẻ em dưới 6 tuổi, trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của Bộ Tài chính, Chính phủ đã có Nghị quyết thống nhất áp dụng có thời hạn biện pháp đăng ký giá và quy định quản lý giá tối đa. Đây là giải pháp tình thế cần thiết nhằm lập lại trật tự về giá đối với mặt hàng thiết yếu trong đời sống của nhiều hộ gia đình.

Về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất – kinh doanh, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc miễn thuế khoán và thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, chăm sóc trông giữ trẻ, cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các cơ quan, dặc biệt là cơ quan thuế, hải quan nhanh chóng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kê khai thuế qua mạng, mở rộng diện nộp thuế qua ngân hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ,…  góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Yến Nhi