Go to Top
Trang chủ > Tin tức > 287 dự án nhà ở, khu đô thị mới tạm dừng triển khai do “đói” vốn

287 dự án nhà ở, khu đô thị mới tạm dừng triển khai do “đói” vốn

Theo Bộ Xây dựng, trên địa bàn cả nước hiện có tổng số khoảng 4.015 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới với tổng mức đầu tư ước tính 4.486.674 tỷ đồng.

Theo báo cáo rà soát của 61 địa phương, có 3.258 dự án (chiếm 81%) sẽ được triển khai, với diện tích đất là 81.565 ha (chiếm 79,8,%), diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 29.545 ha (chiếm 81,9 %).
Bên cạnh đó, số dự án cần phải điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp, điều chỉnh quy hoạch (theo báo cáo của 52 địa phương) là 455 dự án (chiếm 11,2% số lượng dự án, các dự án này nằm trong cả trong số các dự án được tiếp tục triển khai và trong số các dự án tạm dừng), diện tích đất khoảng 21.087 ha (gần 21%), diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 7.793 ha (Hà Nội có 285 dự án cần điều chỉnh, TP Hồ Chí Minh có 33 dự án cần điều chỉnh).

Mặt khác, có 287 dự án tạm dừng có diện tích đất 14.819 ha (14,5%), diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 4.395 ha (12,9%). Các dự án tạm dừng chủ yếu là do chủ đầu tư không huy động được thêm nguồn vốn để triển khai tiếp.

Ngoài ra, còn 470 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 6.983 ha là những dự án đã hoàn thành, hoặc chưa có báo cáo, các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo bổ sung đến Bộ Xây dựng.

Theo Hà Nội mới