Go to Top
Trang chủ > Tin tức > 38.897 căn nhà ở thương mại ‘hóa phép’ thành nhà ở xã hội

38.897 căn nhà ở thương mại ‘hóa phép’ thành nhà ở xã hội

(NDH) Đến hết quý I/2014, trên địa bàn cả nước đã có 60 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 38.897 căn hộ.Bộ Xây dựng cho biết, thành phố Hà Nội đã có 24 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 15.468 căn với tổng mức đầu tư khoảng hơn 9.300 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh đã có 25 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 15.115 căn với tổng mức đầu tư khoảng 9.080 tỷ đồng).

UBND Thành phố Hà Nội đã tiến hành xem xét, thẩm định 18 dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, với tổng số căn hộ dự kiến chuyển đổi khoảng 4.990 căn thành 11.292 căn, đã chấp thuận chủ trương cho phép chuyển đổi 09 dự án, 06 dự án đang tiếp tục xem xét, 03 dự án không đủ điều kiện.

Trong khi đó, UNND Thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét, thẩm định 11 dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô số lượng căn hộ dự kiến chuyển đổi khoảng 4.693 căn thành 9.153 căn (tăng 4.460 căn).

Tổng mức đầu tư khoảng 7.646 tỷ đồng. Trong đó, đã có 06 dự án có quyết định chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Bao gồm: DA Thảo Điền, DA Hưng Điền, DA chung cư Hoàng Quân, DA 584 Tân Phú, DA Thới An, DA P.15-Q.Tân Bình.