Go to Top
Trang chủ > Tin tức > 8 thông tin kinh tế nổi bật tuần qua

8 thông tin kinh tế nổi bật tuần qua

Theo số liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê cho biết, Tổng sản phẩm trong nước (GDP)năm 2013 ước tính tăng 5,42% so với năm 2012.
.


8 thông tin kinh tế nổi bật tuần qua

Trong đó, quý I tăng 4,76%, quý II tăng 5,00%, quý III tăng 5,54%, quý IV tăng 6,04%.

Miền Trung sẽ đạt thu nhập 2.500 USD/người/năm

Ngày 27-12 vừa qua, tại buổi công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020 diễn ra tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Kế hoạch – đầu tư cho biết đến năm 2020, GDP của vùng này gấp khoảng 2,2 lần so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 53 triệu đồng (tương đương 2.500 USD)/năm, bằng 76% mức bình quân đầu người cả nước…

Theo ông Trần Hồng Quang – phó viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch – đầu tư, cùng với phát triển kết cấu hạ tầng, toàn vùng tập trung đầu tư nuôi trồng, đánh bắt hải sản, xây dựng các vùng chuyên canh…

GDP năm 2013 đạt 5,42% thấp hơn mục tiêu đề ra

Theo số liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê cho biết, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 ước tính tăng 5,42% so với năm 2012. Trong đó, quý I tăng 4,76%, quý II tăng 5,00%, quý III tăng 5,54%, quý IV tăng 6,04%.

Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và có tín hiệu phục hồi.

Trong mức tăng 5,42% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,67%, xấp xỉ mức tăng của năm trước, đóng góp 0,48%%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,43%, thấp hơn mức tăng 5,75% của năm trước, đóng góp 2,09%, khu vực dịch vụ tăng 6,56% cao hơn mức tăng 5,9% của năm 2012, đóng góp 2,85%.

Năm 2013 thu hút vốn FDI ước đạt 21,6 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm tính đến thời điểm 15/12/2013 ước tính đạt 21,6 tỷ USD, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: 14,3 tỷ USD vốn đăng ký của 1275 dự án được cấp phép mới, tăng 70,5% (số dự án tăng 0,7%) và 7,3 tỷ USD vốn đăng ký bổ sung của 472 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước, tăng 30,8%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2013 ước tính đạt 11,5 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm 2012.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm nay tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 16,6 tỷ USD, chiếm 76,9% tổng vốn đăng ký; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 2 tỷ USD, chiếm 9,4%, các ngành còn lại đạt 3 tỷ USD, chiếm 13,7%.

Năm 2013 Việt Nam ước xuất siêu 863 triệu USD

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2013 ước tính đạt 132,2 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 43,8 tỷ USD, tăng 3,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (gồm cả dầu thô) đạt 88,4 tỷ USD, tăng 22,4%.

Nếu không kể dầu thô thì kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài năm nay đạt 81,2 tỷ USD, tăng 26,8% so với năm trước. Nếu loại trừ giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2013 tăng 18,2%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2013 đạt 131,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 56,8 tỷ USD, tăng 5,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 74,5 tỷ USD, tăng 24,2%.

Nếu ngoại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2013 tăng 18,3% so với năm 2012.

Việt Nam đã đầu tư hơn 3 tỷ USD sang Campuchia

Việt Nam đang đứng thứ 5 về đầu tư nước ngoài sang Campuchia, đứng đầu về lượng khách du lịch tới Campuchia và thứ 3 về hợp tác thương mại song phương.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC) ông Trần Bắc Hà (chủ tịch BIDV) cho biết, kể từ khi ra đời (tháng 12/2009) đến nay, AVIC đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam – Campuchia và đạt được một số kết quả lạc quan.

Thương mại song phương 2013 ước đạt 3,5 tỷ USD

Về thương mại, trong 10 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch XNK hai chiều giữa VN và CPC đạt 2,94 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu VN sang CPC đạt 2,5 tỷ USD, xuất khẩu CPC sang VN đạt 435 triệu USD – Việt Nam xuất siêu đạt mức 2,1 tỷ USD.

Ước tính cả năm 2013, kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt mức 3,5 tỷ USD (chiếm khoảng 1,3% so với tổng kim ngạch XNK của Việt Nam năm 2013 (ước đạt 268tỷ USD), chiếm khoảng 21,9% so với tổng kim ngạch XNK của Campuchia năm 2013 (ước đạt 16tỷ USD).

Quan hệ thương mại VN – CPC tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, kim ngạch thương mại hai chiều liên tục gia tăng qua các năm, phấn đấu đạt mức 5 tỷ USD vào năm 2015. Việt Nam đang xếp thứ 3 trong các quốc gia có quan hệ hợp tác thương mại với Campuchia.

Tính theo giá FOB, cán cân thương mại 2013 thặng dư khoảng 11-12 tỷ USD

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày 23-24/12/2013 vừa qua cho biết, trong năm 2013 do tình hình kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, nhu cầu nhập khẩu của nhiều thị trường giảm.

Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng và cao hơn nhiều chỉ tiêu đề ra, cơ bản cân bằng xuất nhập khẩu, góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tăng dự trữ ngoại tệ Nhà nước.

Theo đó, uớc cả năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 132,2 tỷ USD, tăng 15,4%, vượt chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra (10%) nhưng thấp hơn so với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của năm 2012 (tăng 18,2% so với năm 2011).

Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 131,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012 (cùng kỳ tăng 6,6%); xuất siêu khoảng 863 triệu USD, bằng0,65% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Năm 2013, cán cân thương mại tính theo giá CIF thặng dư khoảng 863 triệu USD và tính theo giá FOB thặng dư khoảng 11-12 tỷ USD.

Bội chi NSNN 2013 bằng 120% mức bội chi dự toán đầu năm

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương cho biết tổng thu NSNN cả năm ước đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, đạt 96,9% dự toán năm, tăng 6,4% so cùng kỳ năm 2012. Tổng chi NSNN ước đạt 986,3 nghìn tỷ đồng, đạt 100,8% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2012. Như vậy, bội chi NSNN bằng 120% mức bội chi dự toán đầu năm, bằng 5,3% GDP. Tiết kiệm chi NSNN năm 2013 khoảng 22,7 nghìn tỷ đồng.

Nợ công, dư nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia nằm trong giới hạn an toàn. Nợ công đến cuối năm 2013 đạt 56,2% GDP (<65%), trong đó nợ Chính phủ bằng 42,6% GDP (<55%), nợ Chính phủ bảo lãnh là 12,24% GDP và nợ chính quyền địa phương là 1,32% GDP.

Công Vân

Theo Trí Thức Trẻ