Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Bản tin 24-6: Các hoạt động đào tạo, hội thảo về dầu nhớt Total tại Hải Phòng

Bản tin 24-6: Các hoạt động đào tạo, hội thảo về dầu nhớt Total tại Hải Phòng


.
Chương trình đào tạo kiến thức dầu nhớt Total cho cán bộ Nhà phân phối của Việt Mỹ tại Hải Phòng

Ngày 24 tháng 6 năm 2010, Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ tổ chức buổi đào tạo về dầu nhớt Total cho cán bộ của các Nhà phân phối tại khu vực Hải Phòng. Buổi đào tạo là dịp để trang bị kiến thức dầu nhớt Total cần thiết cho các cán bộ kinh doanh của các Nhà phân phối giúp cán bộ kinh doanh có đủ hiểu biết và sự tự tin trong việc kinh doanh sản phẩm dầu nhớt Total
Hội thảo dầu nhớt Total cho khách hàng tại Hải Phòng


Ngày 24 tháng 6 năm 2010, Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ tổ chức hội thảo cho các khách hàng của các đại lý Việt Mỹ khu vực Hải Phòng nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm dầu nhớt PCMO, MCO. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Việt Mỹ thu thập thông tin thị trường, ý kiến của đại lý, khách hàng của đại lý về sản phẩm Total để tìm ra định hướng chính xác trong việc phát triển thị trường sản phẩm PCMO, MCO tại Hải Phòng.