Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Bức tranh kinh tế duyên hải miền Trung qua con số

Bức tranh kinh tế duyên hải miền Trung qua con số

Vùng duyên hải miền Trung gồm 5 tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và 4 tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ gồm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, với diện tích tự nhiên là 49.409,7 km2, chiếm 14,93% diện tích cả nước.

Dân số trung bình theo thống kê năm 2012 là 10,09 triệu người, chiếm 11,36% dân số cả nước, mật độ bình quân là 204,4 người/km2 – Nguồn: Tổng cục Thống kê (đơn vị: người).

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2012, tính theo giá hiện hành, của Vùng là 310.213,4 tỷ đồng, chiếm 9,56% so với GDP của cả nước. <br><br>Cập nhật số liệu GDP 6 tháng đầu năm 2014 của Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa, con số GDP theo giá so sánh năm 2010 đạt 93.954 tỷ đồng - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2012, tính theo giá hiện hành, của Vùng là 310.213,4 tỷ đồng, chiếm 9,56% so với GDP của cả nước.

Cập nhật số liệu GDP 6 tháng đầu năm 2014 của Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa, con số GDP theo giá so sánh năm 2010 đạt 93.954 tỷ đồng – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).

Hầu hết các tỉnh đều có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2009 - 2012, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (5,96%).<br><br>6 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 9 tỉnh cơ bản cao, với điểm sáng là Quảng Nam, Khánh Hòa và Ninh Thuận khi ghi nhận mức tăng trưởng trên 11%.<br><br>Nhìn chung, GDP trong vùng tăng từ 6,8-18,69%, ngoại trừ mức giảm 8% của GDP tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân chủ yếu là do trong 6 tháng đầu năm 2014 nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng theo kế hoạch gần 2 tháng - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: %).

Hầu hết các tỉnh đều có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2009 – 2012, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (5,96%).

6 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 9 tỉnh cơ bản cao, với điểm sáng là Quảng Nam, Khánh Hòa và Ninh Thuận khi ghi nhận mức tăng trưởng trên 11%.

Nhìn chung, GDP trong vùng tăng từ 6,8-18,69%, ngoại trừ mức giảm 8% của GDP tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân chủ yếu là do trong 6 tháng đầu năm 2014 nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng theo kế hoạch gần 2 tháng – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: %).

Biểu đồ về tăng trưởng ngành nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ của 9 tỉnh cho thấy mức tăng trưởng khá so với cả nước. Đáng chú ý, mảng dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của 5/9 tỉnh đạt trên 10%. Nhìn chung mức tăng từ 8,44%-11,5% là những con số ấn tượng.<br><br>Trong khi đó, mảng công nghiệp-xây dựng cũng tăng trưởng khá, riêng chỉ có Quảng Ngãi ghi nhận mức sụt giảm 17,8% do nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng.<br><br>Trong 9 tỉnh nêu trên, Ninh Thuận tạo dấu ấn khi cả 3 chỉ tiêu đều tăng mạnh, từ 9,59-18,06% - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: %)<br>

Biểu đồ về tăng trưởng ngành nông – lâm – thủy sản, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ của 9 tỉnh cho thấy mức tăng trưởng khá so với cả nước. Đáng chú ý, mảng dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của 5/9 tỉnh đạt trên 10%. Nhìn chung mức tăng từ 8,44%-11,5% là những con số ấn tượng.

Trong khi đó, mảng công nghiệp-xây dựng cũng tăng trưởng khá, riêng chỉ có Quảng Ngãi ghi nhận mức sụt giảm 17,8% do nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng.

Trong 9 tỉnh nêu trên, Ninh Thuận tạo dấu ấn khi cả 3 chỉ tiêu đều tăng mạnh, từ 9,59-18,06% – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: %)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng năm 2014 so với cùng kỳ cho thấy Ninh Thuận đứng đầu với 35,67%, trong khi Quảng Ngãi, với nguyên nhân nhà máy lọc dầu Dung Quất ngừng hoạt động bảo dưỡng, đã giảm tới 21,58% - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: %).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng năm 2014 so với cùng kỳ cho thấy Ninh Thuận đứng đầu với 35,67%, trong khi Quảng Ngãi, với nguyên nhân nhà máy lọc dầu Dung Quất ngừng hoạt động bảo dưỡng, đã giảm tới 21,58% – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: %).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của 9 tỉnh trên trong 6 tháng năm 2014 nhìn chung cao hơn mức tăng 1,39% của cả nước. Bình Thuận (2,56%), Quảng Ngãi (1,94%) là mức tăng khá mạnh so với mức tăng 1,14%-1,66% của 7 tỉnh còn lại. <div><br></div><div>Với mức tăng này, cũng giống như cả nước, mục tiêu kiềm chế CPI năm 2014 có khả năng cao sẽ thành công - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: %).</div>

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của 9 tỉnh trên trong 6 tháng năm 2014 nhìn chung cao hơn mức tăng 1,39% của cả nước. Bình Thuận (2,56%), Quảng Ngãi (1,94%) là mức tăng khá mạnh so với mức tăng 1,14%-1,66% của 7 tỉnh còn lại.

Với mức tăng này, cũng giống như cả nước, mục tiêu kiềm chế CPI năm 2014 có khả năng cao sẽ thành công – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: %).

Năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn chiếm 3,89% so với cả nước.<br><br>Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 9 tỉnh trong 6 tháng năm 2014 đạt 4,154 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,38 tỷ USD và nhập khẩu đạt 1,778 tỷ USD. Tổng mức xuất siêu của 9 tỉnh đạt trên 600 triệu USD. <br><br>Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam ghi nhận hoạt động ngoại thương nhộn nhịp nhất, trong đó Đà Nẵng và Quảng Nam đã nhập siêu lần lượng 4,1 triệu USD và 120 triệu USD trong 6 tháng năm 2014 - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: triệu USD).

Năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn chiếm 3,89% so với cả nước.

Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 9 tỉnh trong 6 tháng năm 2014 đạt 4,154 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,38 tỷ USD và nhập khẩu đạt 1,778 tỷ USD. Tổng mức xuất siêu của 9 tỉnh đạt trên 600 triệu USD.

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam ghi nhận hoạt động ngoại thương nhộn nhịp nhất, trong đó Đà Nẵng và Quảng Nam đã nhập siêu lần lượng 4,1 triệu USD và 120 triệu USD trong 6 tháng năm 2014 – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: triệu USD).

Tổng thu ngân sách của 9 tỉnh trong nửa năm 2014 đạt trên 42.000 tỷ đồng.<br><br>Mặc dù nhiều chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ 2013 do ảnh hưởng của việc nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng hoạt động, xong đóng góp của nhà máy này vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là rất lớn trong số 15.541 tỷ đồng thu ngân sách của tỉnh - đứng đầu trong số 9 tỉnh.<br><br>Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận cũng là điểm sáng trong hoạt động thu ngân sách nửa đầu năm 2014 - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).<br>

Tổng thu ngân sách của 9 tỉnh trong nửa năm 2014 đạt trên 42.000 tỷ đồng.

Mặc dù nhiều chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ 2013 do ảnh hưởng của việc nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng hoạt động, xong đóng góp của nhà máy này vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là rất lớn trong số 15.541 tỷ đồng thu ngân sách của tỉnh – đứng đầu trong số 9 tỉnh.

Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận cũng là điểm sáng trong hoạt động thu ngân sách nửa đầu năm 2014 – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).

Năm 2012, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chỉ chiếm 13,47%.<br><br>Trong 6 tháng năm 2014, tổng đầu tư toàn xã hội của 9 tỉnh  đạt gần 64.000 tỷ đồng, trong đó Đà Nẵng đứng đầu với trên 11.000 tỷ đồng - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).

Năm 2012, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chỉ chiếm 13,47%.

Trong 6 tháng năm 2014, tổng đầu tư toàn xã hội của 9 tỉnh  đạt gần 64.000 tỷ đồng, trong đó Đà Nẵng đứng đầu với trên 11.000 tỷ đồng – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).

Trong 6 tháng năm 2014, thống kê 7 tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận cho thấy mức vốn FDI quy đổi chưa đạt 200 tiệu USD, đây là con số thấp so với tiềm năng của khu vực - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).

Trong 6 tháng năm 2014, thống kê 7 tỉnh Thừa Thiên Huế – Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận cho thấy mức vốn FDI quy đổi chưa đạt 200 tiệu USD, đây là con số thấp so với tiềm năng của khu vực – Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).