Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Buổi gặp và làm việc của Công ty dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ , Công ty Total Việt Nam và Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam

Buổi gặp và làm việc của Công ty dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ , Công ty Total Việt Nam và Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam

.
Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam là đơn vị hàng đầu trong ngành sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam.

Sau quá trình tìm hiểu, liên h, Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ đã có được sự chấp thuận của Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam về việc gặp gỡ làm việc về cơ hội hợp tác chiến lược giữa các bên.

Đây là cơ hội tốt để Total, Việt Mỹ tiếp thị sản phẩm tới đối tác lớn như Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam góp phần đem lại lợi ích tích cực, đóng góp vào sự thành công của Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam.

Buổi gặp có sự tham dự của lãnh đạo Total, Việt Mỹ cũng như lãnh đạo của Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam.