Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Cần có ủy ban hợp tác công tư hỗ trợ doanh nghiệp

Cần có ủy ban hợp tác công tư hỗ trợ doanh nghiệp

Hôm qua 4.11, Hội thảo Quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp (DN) trong thực thi hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của WTO do Tổ chức USAID (Mỹ), Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) và Tổng cục Hải quan tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM.

Theo ông Herb Cochran, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại TP.HCM (Amcham), cải cách mạnh thủ tục hải quan sẽ giúp để tăng mạnh xuất khẩu, trong đó vai trò của Chính phủ vô cùng quan trọng.

“Năm 1993 Mỹ ban hành luật Hiện đại hóa hải quan Hoa Kỳ” để chuẩn bị thực hiện Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ vào đầu năm 1994. Từ đó đến nay, cơ chế một cửa của hải quan quốc gia đã hoạt động thành công ở Mỹ. Vấn đề lớn là kết nối được chính phủ với DN”, ông Herb cho biết.

Nhằm tăng cường mối liên kết giữa Chính phủ và DN, ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn chính sách thương mại quốc tế, Trung tâm WTO – VCCI đề nghị nên thành lập một liên minh nhà nước – DN nhằm thực thi TFA với mô hình như một ủy ban hỗn hợp công tư, mục đích tạo kết nối 2 chiều, vừa tư vấn cho DN, vừa tạo một đầu mối thông tin nhằm quản lý giám sát tốt hơn. Để làm được điều này, theo ông Huỳnh, vai trò của các hiệp hội DN rất quan trọng. Phải hiện đại hóa các hiệp hội, năng động và cập nhật hơn.

 Ng.Nga