Go to Top
Trang chủ > Dầu đường trượt

Dầu đường trượt

tt1

Drosera MS 220

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:
Thông số kỹ thuật
tt1

Drosera MS 32

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:
Thông số kỹ thuật
tt1

Drosera MS 68

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:
Thông số kỹ thuật
tt1

Drosera MS 68

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Carter ENS/EP 700

Mô tả: Dầu bán tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 10W-40 API SM/SL/SJ/CF
Bao bì: Can 4L; Lon 1L
Total_Fut

Total Carter MS 100 (ISO 6800)

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: phuy
Thông số kỹ thuật