Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Chính phủ thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014

Chính phủ thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014

Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của năm 2014 đã được Quốc hội và Chính phủ thống nhất bằng Nghị quyết đầu tiên của năm mới.
.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Nghị quyết đã nêu rõ mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể về các lĩnh vực của nền kinh tế năm 2014 đã được Quốc hội thông qua.

Theo đó, năm 2014 cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

Ngoài 2 chỉ tiêu quan trọng nói trên, Chính phủ cũng đặt mục tiêu bội chi ngân sách nhà nước 5,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Nhiều ý kiến cho rằng, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2014 khá thực tế so với thực lực của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Theo số liệu công bố mới đây của Tổng cục Thống kê về kết quả tình hình kinh tế xã hội năm 2013, tổng GDP ước tính tăng 5,42% so với năm 2012, trong đó quý I tăng 4,76%, quý II tăng 5,00%, quý III tăng 5,54%, quý IV tăng 6,04%.

Mức tăng trưởng này được đánh giá là thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012, tức nền kinh tế đã cho thấy có tín hiệu phục hồi.

Các chỉ tiêu về xã hội cũng được Chính phủ đặt ra theo hướng cải thiện hơn so với năm 2013 như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7 – 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%…

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đảm bảo tỷ lệ xử lý các vụ việc đạt thấp nhất 85%. Các KCN-KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 80%…

Về mục tiêu tổng quát của nền kinh tế, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 đã được Quốc hội thông qua nêu rõ những mục tiêu cơ bản: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh.

Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Để đạt được những mục tiêu quan trọng như trên, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tiếp tục gặp khó do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương điều hành theo hướng tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Theo tinh thần của Nghị quyết, đây là yếu tố then chốt mang tính quyết định đối với sự hồi phục nhanh hay chậm của cả nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý; đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng và của nền kinh tế.

Tập trung vào việc điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Cần có giải pháp hữu hiệu hơn trong việc quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối, thị trường vàng, giảm triệt để tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.


Đồng thời, các thành phần tham gia vào nền kinh tế cần có các biện pháp huy động nguồn lực từ vàng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Diễn Đàn Đầu Tư