Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Chính thức áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập DN phổ thông 22%

Chính thức áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập DN phổ thông 22%

Từ ngày 1/1/2014, Luật Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập DN chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức thuế suất phổ thông được giảm xuống còn 22% thay vì 25% như quy định trước đây.
.

Ảnh minh họa

Riêng đối với DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% ngay từ 1/7/2013. Từ ngày 1/1/2016 mức thuế suất phổ thông là 20% và mức thuế suất ưu đãi 20% được điều chỉnh giảm xuống còn 17%.

Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập DN cũng bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn thuế, như Thu nhập từ hoạt động sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản ở địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản của DN ở địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của DN được cấp chứng chỉ giảm phát thải; Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách  khác của Ngân hàng Chính sách xã hội; thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật; thu nhập của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các TCTD Việt Nam… cũng được miễn thuế.

Theo TBNH