Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Chương trình Đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Chương trình Đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Thực hiện luật PCCC và kế hoạch đào tạo PCCC của công ty. Ngày 24/12/2012 Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ phối hợp với sở PCCC công an TP. Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho 40 cán bộ công nhân viên của công ty.
.


Những nội dung cơ bản trong đợt tập huấn:
– Giới thiệu những quy định của pháp luật đối với công tác PCCC.
– Những nguyên nhân xảy ra cháy nổ tại cơ sở và các biện pháp phòng ngừa (Phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, ga,..).
– Một số kiến thức cơ bản về PCCC.
– Kỹ năng sử dụng các loại phương tiện chữa cháy hiện có.
Qua đợt tập huấn này, cán bộ công nhân viên của công ty Việt Mỹ  đã được nâng cao ý thức và nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, đồng thời sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy hiện có, sẵn sàng tổ chức chữa cháy kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Một số hình ảnh trong buổi đào tạo: