Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Chương trình đào tạo với Tập đoàn PALL

Chương trình đào tạo với Tập đoàn PALL


.
Công ty CP Dầu nhờn Việt Mỹ phối hợp cùng tập đoàn PALL tổ chức buổi training tại VP Việt Mỹ với chi tiết như sau:

– Nội dung: cung cấp tới cán bộ nhân viên kinh doanh các kiến thức cần thiết về các sản phẩm lõi lọc dầu, máy lọc dầu của tập đoàn PALL để phát triển thị trường

– Đào tạo kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật tại trụ sở khách hàng về thao tác kiến thức thực tế
– Thời gian:
Thứ 2: 15/10/2012: 9h sáng – 11h sáng, chiếu từ 13h30 tới 16h
Thứ 3: 16/10/2012: 9h sáng – 11h sáng
– Đào tạo kỹ thuật thực tế: chiều ngày 16/10/2012 và ngày 18/10/2012
– Thành phần tham dự: Trưởng phó phòng IO, hàng hải, cán bộ phòng vòng bi