Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Chương trình du lịch Hàn Quốc dành cho khách hàng và nhà phân phối xuất sắc trong năm 2011 (update hình ảnh)

Chương trình du lịch Hàn Quốc dành cho khách hàng và nhà phân phối xuất sắc trong năm 2011 (update hình ảnh)


.


Từ ngày 23-28/12/2011, Công ty Cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ tổ chức chương trình du lịch Hàn Quốc dành cho khách hàng hiện đang sử dụng dầu Mobil Delvac 1 cho xe Scania và nhà phân phối có thành tích xuất sắc trong năm 2011. Chuyến đi nhằm tăng cường mối quan hệ giữa công ty Việt Mỹ với khách hàng và thúc đẩy chiến lược kinh doanh sản phẩm dầu nhớt trong năm 2012 với các nhà phân phối.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm quan Hàn Quốc và đảo Jeju của đoàn: