Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Chương trình tham quan du lịch hè 2012 của Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Chương trình tham quan du lịch hè 2012 của Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ.

Nhân dịp hè 2012, Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức tour du lịch Quảng Bình cho cán bộ công nhân viên của công ty.

Thời gian: Từ tối ngày 3/7 đến sáng 7/7/2012

Trong thời gian trên, tại công ty vẫn có cán bộ trực tại các phòng ban, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường.

Một số hình ảnh trong chuyến du lịch: