Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Chuyến công tác của công ty Việt Mỹ và công ty Total Việt Nam tại Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình

Chuyến công tác của công ty Việt Mỹ và công ty Total Việt Nam tại Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

Ngày 28/2/2011, anh Nguyễn Thiều Dương phụ trách dầu MCO phía Bắc của Công ty TNHH Total và anh Nguyễn Quốc Đoàn phụ trách đại lý Việt Mỹ đã có chuyến thăm và làm việc với đại lý Tám Quý tại Điện Biên, khách hàng đã đồng ý chuyển sang lấy hàng MCO Total.

Ngày 1/3/2011, đoàn làm việc với Đại lý Trung Thành tại Sơn La, hiện tại đại lý Trung Thành đang ban rất tốt dầu DEO & PCMO cua Total, sau buổi làm việc đại lý Trung Thành cam kết sẽ đẩy mạnh sản lượng hang MCO Total trong năm 2011.

Ngày 2/3/2011, đoàn làm việc với đại lý Hải Bình tại Hòa Bình về tình hình phát triển sản phẩm MCO, đại lý Hải Bình cam kết tăng sản lượng trong năm 2011.

Chuyến thăm và làm việc với các đại lý tại Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình đã đạt kết quả rất tốt và triển vọng phát triển rất cao.