Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Đầu tư 31 dự án ODA với tổng mức đầu tư 6.368 tỷ đồng

Đầu tư 31 dự án ODA với tổng mức đầu tư 6.368 tỷ đồng

(Cadn.com.vn) – QUẢNG NAM – Tin từ UBND tỉnh cho biết, năm 2014 trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai đầu tư 31 dự án từ nguồn vốn ODA, với tổng mức đầu tư 6.368 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án mới. Trong tháng 6 đầu năm, đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án như: nhà máy nước Hội An, công suất 21.000m3 ngày/đêm với tổng mức đầu tư hơn 11,5 triệu USD (vốn ODA) khởi công dự án kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đường Tam Kỳ – Tam Vinh (Vốn vay từ Quỹ OPEC về phát triển quốc tế -OFID), dự án xử lý nước thải thành phố Tam Kỳ (vốn WB), chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn đàn phát triển bền vững khu vực Duyên hải miền Trung.

Dự kiến sẽ tiếp tục khởi công các tiểu dự án: đường Điện Biên Phủ và kè sông Bàn Thạch thuộc dự án phát triển các thành phố loại 2 do ADB tài trợ, dự án thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ do WB tài trợ. Đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục để xúc tiến nguồn vốn đầu tư: dự án Liên kết vùng miền Trung, Việt Nam – Xây dựng nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối thành phố Tam Kỳ – H. Phú Ninh – H. Tiên Phước- H. Bắc Trà My và liên kết khu vực Tây Nguyên.