Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Đề xuất tính thuế 2% giá chuyển nhượng bất động sản

Đề xuất tính thuế 2% giá chuyển nhượng bất động sản

Bộ Tài chính quy định 2 cách tính thuế: Mức thuế suất bằng 25% trên thu nhập chuyển nhượng và 2% trên giá chuyển nhượng.
.

Góp ý với Bộ Tài chính về việc xác định thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản, Bộ Xây dựng vừa cho rằng nên thống nhất 1 cách tính thuế là 2% trên giá chuyển nhượng.
Hiện, Bộ Tài chính quy định 2 cách tính thuế: Mức thuế suất bằng 25% trên thu nhập chuyển nhượng và 2% trên giá chuyển nhượng. Theo Bộ Xây dựng, dự thảo mới nên sửa theo hướng chỉ áp dụng một cách tính thuế suất 2% (tính trên giá chuyển nhượng với cá nhân bán nhà đất).

Lý do, việc xác định giá vốn rất khó khăn với nhiều trường hợp bán nhà, đất của cá nhân. Do đó, việc áp dụng mức thuế 25% trên số tiền chênh lệch giữa giá vốn cá nhân mua trước đó và giá bán phức tạp, có thể làm phát sinh tiêu cực.


Nguồn Tiền Phong