Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao triển vọng kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao triển vọng kinh doanh tại Việt Nam

Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 15 vừa được Phòng Thương mại và công nghiệp châu Âu (EuroCham) công bố mới đây cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.

Chỉ số BCI đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước, lên 66 điểm quý này. Mức tăng trưởng này thể hiện  rõ sự  cam  kết  của  các doanh  nghiệp châu  Âu  vào  thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo khảo sát, tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực. Kết quả khảo sát cho thấy, so với quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, số doanh nghiệp phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29%, còn 21%.

Tuy nhiên, báo cáo khuyến cáo, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý giải  quyết  các  vướng  mắc mà các  doanh  nghiệp  châu  Âu  đang  đối mặt. Cụ thể, đánh giá về ảnh hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt động kinh doanh, 69% doanh nghiệp cho rằng, Nghị định trên có ảnh hưởng đáng kể, trong đó, 50% cho biết, vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ. Chỉ có 16% cho rằng, việc thiếu hụt lao đông tay nghề cao không ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, báo cáo BCI của Eurocham cũng chỉ ra rằng, phần  lớn  các  doanh  nghịệp đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%).

Theo báo cáo của Euro Cham, trong quý này, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đặt kỳ vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam. Trong đó 50% doanh nghiệp cho  rằng, FTA sẽ tác động tính  cực  nhất  đối với ngành thương mại, 33% đối với ngành sản xuất và 10% vào ngành dịch vụ. Ngoài ra, 75% doanh nghiệp có liên quan cho biết, họ tin tưởng hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả .

Dự báo về triển vọng kinh doanh trong 6 tháng tới, có 57% số doanh nghiệp được khảo sát có phản hồi tích cực, cao hơn so với mức 49% của quý trước và 44% của năm ngoái.

Về kế hoạch tuyển dụng và đầu tư, 81% doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư so với 78% quý trước, số doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng cũng tăng từ 48% quý trước, lên 55% quý này, trong khi số lượng doanh nghiệp dự định giảm nhân sự giảm còn 11%, với 15% của quý trước.

Hiếu Minh