Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Doanh nghiệp xây dựng vẫn khó khăn

Doanh nghiệp xây dựng vẫn khó khăn

Bộ Xây dựng cho biết tổng giá trị sản xuất kinh doanh nửa đầu năm của doanh nghiệp trực thuộc ước đạt hơn 71.190 tỷ đồng, chưa bằng 95% cùng kỳ 2012.
.Nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Theo báo cáo vừa được cơ quan này công bố, giá trị xây lắp của các doanh nghiệp ước đạt gần 25.000 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện nhiều công trình trọng điểm vẫn rất căng thẳng, nhiều nơi không thể thi công tiếp do việc thu xếp vốn của chủ đầu tư không kịp thời, nhất là các công trình ngành điện.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng ước thực hiện 6 tháng đạt 29.000 tỷ đồng. Sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng vẫn trong tình trạng đình đốn, hàng tồn cao, bao gồm xi măng, gạch ốp lát, kính, thép xây dựng… Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất và làm giảm khả năng thanh toán nợ cho các tổ chức tín dụng.

Một số doanh nghiệp có giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ như Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Licogi, Fico… 6 tháng đầu năm tiêu thụ nội địa ước đạt 22,68 triệu tấn, xuất khẩu đạt 5,2 triệu tấn xi măng và clinker.

Giá trị tư vấn 6 tháng đạt 632 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh khác gồm cả kinh doanh nhà ở và hạ tầng khoảng 16.708 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng nhận định kinh doanh nhà và hạ tầng gặp nhiều khó khăn do thị trường đang đóng băng, nhiều dự án phải dừng đầu tư hoặc triển khai chậm. Nhiều doanh nghiệp lớn như HUD, DIC cũng bị tác động tiêu cực, một số các dự án khu công nghiệp cũng bị ảnh hưởng do không có nhà đầu tư mới.

Trong 6 tháng, các đơn vị nhập khẩu ước đạt 93,327 triệu USD, mặt hàng chủ yếu vẫn là máy móc thiết bị. Xuất khẩu khoảng 82,285 triệu USD, bằng 41,5% so với kế hoạch năm.

Nguồn Vnexpress