Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Dòng vốn FDI đang chảy mạnh vào công nghiệp chế biến và chế tạo

Dòng vốn FDI đang chảy mạnh vào công nghiệp chế biến và chế tạo

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 20/7/2014, cả nước có 889 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 6,85 tỷ USD, bằng 99,1% so với cùng kỳ năm 2013, và có 300 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 2,67 tỷ USD, bằng 53,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Nếu tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 7 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,53 tỷ USD, bằng 80,1% so với cùng kỳ 2013.
Trong số các ngành thu hút vốn FDI, các ngành công nghiệp chế biến và chế tạo là những lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 448 dự án đầu tư đăng ký mới và tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,66 tỷ USD, chiếm 69,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 20 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,13 tỷ USD, chiếm 11,9%.
Đứng thứ ba là lĩnh vực xây dựng với 69 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 547,58 triệu USD, chiếm 5,7%…
Từ đầu năm đến nay, đã có 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 3,13 tỷ USD, chiếm 32,8% tổng vốn FDI vào Việt Nam.
Hong Kong (Trung Quốc) đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,15 tỷ USD, chiếm 12,1 %.
Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,11 tỷ USD, chiếm 11,7%.
Hiện nay, dẫn đầu về việc thu hút vốn FDI là Bắc Ninh với 1,33 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm, chiếm 14% tổng vốn FDI vào Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 2, với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,07 tỷ USD, chiếm 11,2%.
Bình Dương đứng thứ 3 với 1,05 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, chiếm 11%.
Liên quan tới vấn đề giải ngân, trong 7 tháng đầu năm 2014, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước tính đã giải ngân được 6,8 tỷ USD, tăng 2,3 % so với cùng kỳ năm 2013.
Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong giai đoạn này đạt 55,83 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 66,8% kim ngạch xuất khẩu.
Xuất khẩu không kể dầu thô trong 7 tháng đạt 51,22 tỷ USD tăng 15,7% so với cùng kỳ 2013./.
THÚY HIỀN