Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Gần 9.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động

Gần 9.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động

Số quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm chứng tỏ nền kinh tế vẫn có cơ hội để hấp dẫn doanh nghiệp, đồng thời giúp “lấp chỗ trống” cho các đơn vị giải thể, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh nhận định.

.
Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), cả nước có hơn 7.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5, với số vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng. Con số này giảm 11% về số doanh nghiệp và 25% về vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng gần 5%, đạt hơn 31.000 đơn vị. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng so với cùng kỳ.


Gần 9.000 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà


Cùng với đó, số doanh nghiệp giải thể (570) và ngừng hoạt động (3.020) cũng giảm lần lượt 27% và 15% so với tháng trước. Trong tháng cũng có hơn 500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, đưa con số “sống lại” từ đầu năm đạt 9.000 doanh nghiệp.

Việc cả nước có gần 9.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chứng tỏ nền kinh tế vẫn có cơ hội để hấp dẫn doanh nghiệp. Đồng thời, số quay trở lại đã “lấp chỗ trống” cho số doanh nghiệp giải thể, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh cho biết.

Tốc độ tăng của chỉ số tồn kho cũng trong xu hướng giảm dần từ đầu năm, Tổng cục Thống kê báo cáo. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hoặc giảm như dệt may, sản xuất và chế biến thực phẩm, sản xuất xe động cơ…

Chỉ số sử dụng lao động tháng 5 của các doanh nghiệp công nghiệp cũng tăng gần 1% so với tháng trước và tăng gần 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu nằm ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước, trong khi chỉ số sử dụng lao động của khu vực ngoài Nhà nước vẫn giảm hơn 2% trong tháng.

Nguồn : vnexpress.net