Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Giảm lãi suất cho vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ

Giảm lãi suất cho vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ

Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.
.

Giảm lãi suất cho vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ

Sau 6 tháng, gói 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở mới giải ngân được khoảng 2%.

Ngày 2/1/2014, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở của gói theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 là 5%/năm, giảm 1%/năm so với mức áp dụng thời gian qua.

Quyết định này, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, sẽ là một yếu tố góp phần kích thích tiến độ giải ngân của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, những vướng mắc chủ yếu khi triển khai thời gian qua chủ yếu là ở nguồn cung nhà ở, các khâu xác định theo thủ tục pháp lý ở các đầu mối liên quan…

Ngoài việc điều chỉnh lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cũng dự tính có thể xem xét trình Chính phủ bổ sung những ngân hàng thương mại khác có nhu cầu, ngoài 5 ngân hàng quốc doanh, tham gia để mở rộng thêm đầu mối triển khai gói hỗ trợ này.

 

Theo VnEconomy