Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Giảm thời gian thông quan, GDP sẽ tăng

Giảm thời gian thông quan, GDP sẽ tăng

 Hội thảo “Cải cách thủ tục hải quan” vừa được Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan tổ chức tại Hà Nội, “Nếu giảm thời gian thông quan bằng trung bình các nước trong khu vực (13 đến 14 ngày) so với 21 ngày như hiện tại, sẽ làm tăng 14% GDP”, ông Phạm Vinh Quang, chuyên gia của USAID khẳng định.

Trong dự thảo luật mới, thời gian kiểm tra hồ sơ chỉ 2 tiếng, kiểm tra hàng hóa thực tế khoảng 8 tiếng, tiếp nhận phản hồi chỉ từ 1 đến 3 phút. Tổng thời gian thủ tục hải quan chỉ 10 đến 11 tiếng, thay vì 31 tiếng như hiện tại. “Riêng thủ tục hàng hóa luồng xanh chỉ mất vài giây”, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Toàn khẳng định.

Thay vì yêu cầu nhiều giấy tờ như hiện tại, sắp tới chỉ có 3 loại bắt buộc. “Thậm chí, một số hàng hóa chỉ cần tờ khai hải quan là có thể thông quan”, ông Âu Anh Tuấn, Phó cục trưởng Giám sát và Quản lý Hải quan (Tổng cục Hải quan) nói.

Nguồn: Báo tiền phong