Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Giảm thu lớn vì Samsung thành doanh nghiệp chế xuất

Giảm thu lớn vì Samsung thành doanh nghiệp chế xuất

Ngân sách Bắc Ninh giảm thu 226 tỷ đồng mỗi quý vì Samsung trở thành “doanh nghiệp chế xuất”…
.

Nhà máy của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh.

Bản báo cáo “ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2013” của UBND tỉnh Bắc Ninh vừa được trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh này cho hay, ngân sách tỉnh này giảm thu 226 tỷ đồng mỗi quý trong 2 quý đầu năm 2013 vì Samsung trở thành “doanh nghiệp chế xuất”.


Cụ thể, mục “thu từ hoạt động xuất nhập khẩu” trong báo cáo cho hay, ước thực hiện từ nguồn thu này trong 6 tháng là 1.680,3 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán, bằng 87,7% so với cùng kỳ.

“Nguyên nhân số thu hải quan đạt thấp một phần do các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn chung trong điều kiện kinh tế tăng trưởng chậm nhưng chủ yếu là do Công ty Samsung SEV và Công ty Samsung SDI chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp đầu tư sang doanh nghiệp chế xuất dẫn tới số thu thuế từ các mặt hàng xuất nhập khẩu của hai doanh nghiệp này giảm khoảng 226 tỷ đồng/quý”, bản báo cáo do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Lương Thành ký, có đoạn.

“Đồng thời, khi hai doanh nghiệp này chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất thì các công ty vệ tinh cũng phải đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình chế xuất nên không thuộc diện chịu thuế, dẫn đến làm giảm nguồn thu ngân sách”, báo cáo lưu ý thêm.

Chính vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, gánh nặng hoàn thành nhiệm vụ của Hải quan Bắc Ninh khá nặng nề.

“Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, với việc Công ty Samsung SEV và Công ty Samsung SDI chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp đầu tư sang doanh nghiệp chế xuất, dự kiến số thu năm 2013 là 3.800 tỷ đồng, Cục Hải quan phấn đấu sẽ đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán”, báo cáo cho hay.

Trong khi đó, báo cáo cũng cho hay, tổng thu nội địa nói chung của Bắc Ninh ước thực hiện 3.122 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, tăng 50% so với cùng kỳ. Trong số này, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 1.120 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, bằng 162% so cùng kỳ.

“Số thu khu vực này đạt cao do các đơn vị có số thu lớn duy trì được tốc độ tăng trưởng trong điều kiện suy giảm kinh tế toàn cầu, đảm bảo tiến độ thu nộp ngân sách. Một số doanh nghiệp có số thu khá là Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, chi nhánh công ty Acecook Việt Nam, Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam, chi nhánh công ty liên doanh Unilever Việt Nam tại Bắc Ninh”, báo cáo cho biết.

Một số doanh nghiệp địa phương cũng đã đạt mức thu khá như Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh…

Nguồn Vneconomy