Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Hải quan đã cắt giảm 61 thủ tục hành chính

Hải quan đã cắt giảm 61 thủ tục hành chính

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, trong 2 năm 2012 – 2013, Tổng cục Hải quan đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp. 

Cụ thể, năm 2012, đã rà soát 28 thủ tục hành chính, qua đó kiến nghị đơn giản hóa 10 thủ tục, giúp giảm 31% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đến cuối năm 2012, còn 178 bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm 61 thủ tục so với giữa năm 2009 – thời điểm Bộ Tài chính công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Năm 2013, ngành Hải quan tiếp tục đơn giản hóa 135 thủ tục hành chính. “Thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN”, ông Túc cho biết.

Thảo Nguyên