Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Hội nghị các Nhà phân phối chiến lược của tập đoàn PALL tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Hội nghị các Nhà phân phối chiến lược của tập đoàn PALL tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

 

.

Ngày 24/25 tháng 4 năm 2013, Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị các Nhà phân phối chiến lược của tập đoàn PALL tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hội nghị được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.


Hội nghị là dịp để các Nhà phân phối trong khu vực và đại diện lãnh đạo tập đoàn PALL gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh để cùng phát triển thị phần của sản phẩm PALL tại khu vực Châu Á thái Bình Dương.