Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Hội thảo nâng cao kiến thức dầu mỡ nhờn Total tại Công ty Lilama 3.4

Hội thảo nâng cao kiến thức dầu mỡ nhờn Total tại Công ty Lilama 3.4.
Ngày 14/12/2011 Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ phối hợp cùng Công ty Total Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm Total tại Công ty Lilama 3.4. Buổi hội thảo nhằm nâng cao kiến thức dầu mỡ nhờn cho cán bộ công nhân viên của Lilama 3.4 về sản phẩm Total.

Thời gian: 9h thứ 4 ngày 14/12/2011

Địa điểm: văn phòng Công ty Lilama 3.4 – Việt Trì – Phú Thọ.