Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Kim ngạch hàng hóa XNK hết tháng 11

Kim ngạch hàng hóa XNK hết tháng 11

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính từ đầu năm đến hết tháng 11-2014, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đã đạt hơn 271 tỷ USD, tăng 12,7% tương ứng tăng  hơn 30,59 tỷ USD so với 11 tháng năm 2013.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 11-2014 đạt gần 161,93 tỷ USD, tăng 13,8% tương ứng tăng gần19,59 tỷ USD so với 11 tháng năm 2013 và chiếm 59,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11- 2014 (từ 16-11-2014 đến 30-11-2014) đạt  gần 13,36 tỷ USD, tăng 5,5% tương ứng tăng 701 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11-2014.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 8,45 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng 289 triệu USD so với nửa đầu tháng 11-2014.

Trong kỳ 2 tháng 11-2014 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 668 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 11-2014 thặng dư hơn 2,88 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 11-2014 đạt gần 1,03 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 11-2014 đạt mức thặng dư gần 9,5 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11-2014 đạt hơn 7,01 tỷ USD, tăng 12,6% (tương ứng tăng gần 784 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 11-2014.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 11 tăng so với kỳ 1 tháng 11-2014, chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 301 triệu USD; giầy dép các loại tăng 66 triệu USD; sắt thép các loại tăng 51 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 48 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 44 triệu USD; …

Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: gỗ và sản phẩm gỗ giảm 18 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 11 triệu USD; nguyên phụ liệu diệt, may, da giầy giảm 7 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 11-2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hơn  136,94 tỷ USD, tăng 13,7% tương ứng tăng hơn 16,45 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2013.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 11-2014 đạt gần 4,74 tỷ USD, tăng 12,8%  tương ứng tăng  539 triệu USD so với kỳ 1 tháng 11-2014, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng năm 2014 của nhóm các doanh nghiệp này lên  hơn 85,71 tỷ USD, tăng 15,6%  tương ứng tăng gần hơn 11,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 62,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11-2014 đạt gần 6,35 tỷ USD, giảm -1,3% (tương ứng giảm 83 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 11-2014.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 11-2014 giảm nhẹ  so với kỳ 1 tháng 11-2014 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hang sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 67 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 49 triệu USD; vải các loại giảm 47 triệu USD; kim loại thường khác giảm 33 triệu USD; ….

Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch tăng như: xăng dầu các loại tăng 122 triệu USD; đậu tương tăng 46 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 33 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 30 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 11-2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 134,06 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng hơn 14,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 3,71 tỷ USD, giảm 6,3%  tương ứng giảm 251 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 11-2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 11-2014 đạt gần 76,22 tỷ USD, tăng 11,8% tương ứng tăng gần 8,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56,9% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Bảo Nhi