Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Ký Biên bản ghi nhớ phát triển dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị

Ký Biên bản ghi nhớ phát triển dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị có công suất 1.200 MW tại Quảng Trị được Chính phủ đồng ý giao Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư.

Ngày 24/6, ông Lê Tuấn Phong – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) phát triển dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị với ông Thana Putarungsi – Chủ tịch Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi).

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị có công suất 1.200 MW (2x600MW) tại tỉnh Quảng Trị được Chính phủ Việt Nam đồng ý giao cho Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện Dự án theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) từ tháng 8/2013.

Theo MoU, tổ máy 1 và tổ máy 2 của nhà máy dự kiến sẽ được đưa vào vận hành thương mại năm 2021.

Trước đó, hai bên đã tiến hành đàm phán về các nội dung của MoU như: tiến độ thực hiện dự án; vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong việc triển khai dự án; v.v… Đến tháng 6/2014, hai bên đã thống nhất tất cả các nội dung của MoU.

Ông Thana Putarungsi, Chủ tịch EGATi cho biết Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan rất coi trọng dự án Nhà máy nhiệt điện tại Quảng Trị. EGATi đã trình và xin ý kiến của Chính phủ Thái Lan về kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.

Ông Thana Putarungsi cũng cho biết thêm, EGATi đã có một số hoạt động như là sự cam kết thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện tại Quảng Trị, đó là công tác truyền thông báo chí về thông tin dự án và gửi các tài liệu về tiến độ dự án cho Chính phủ Việt Nam.

Nguồn Theo DVO