Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/10

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/10

Những khó khăn của nền kinh tế đang dần được khắc phục khi nhiều doanh nghiệp hồ hởi công bố mức lãi tăng trưởng so với cùng kỳ.
.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/10

Lịch sự kiện

PXS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 (7,5%)

PVC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (10%) và lấy ý kiến bằng văn bản

Tổng hợp KQKD quý 3/2013

Các doanh nghiệp báo lỗ

VNA – Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship – Quý 3/2013, Vinaship báo lỗ ròng 17,6 tỷ đồng, lỗ thêm gần 5 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012. Lũy kế 9 tháng, VNA lỗ ròng 86,2 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2012, công ty báo lỗ 48 tỷ đồng.

MMC – Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan – Kết thúc quý 3, công ty báo lỗ 1,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, MMC lỗ ròng gần 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2012 công ty lỗ ròng 4,2 tỷ đồng.

PVR – CTCP Kinh Doanh DV Cao Cấp Dầu Khí Việt Nam – Quý 3/2013 lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số thua lỗ là 5,6 tỷ đồng. Đây đã là quý thứ 5 liên tiếp công ty này báo lỗ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, LNST âm 8,8 tỷ đồng cao gần gấp đôi mức lỗ cùng kỳ.

Các doanh nghiệp lãi vượt kế hoạch

HPG – Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát – Quý 3/2013, LNST dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 496 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, HPG báo lãi 1.496 tỷ đồng, tăng gần 79% so với 9 tháng đầu năm 2012. Sau 9 tháng, HPG hoàn thành vượt mức 26,7% so với kế hoạch lợi nhuận đã đề ra cho cả năm 2013.

TBC – CTCP Thủy điện Thác Bà – Quý 3/2013 lãi hơn 126 tỷ đồng 9 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ giao phó với tỷ lệ hơn 70%.

S55 – Công ty cổ phần Sông Đà 505 – Quý 3/2013, LNST đạt 9,22 tỷ đồng cao gấp 6,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013 LNST đạt 17,77 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 7.137 đ/CP và hoàn thành vượt 5% kế hoạch lợi nhuận.

KMR – CTCP Mirae – LNST riêng quý 3 đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 9,72 tỷ đồng so với cùng kỳ tương đương mức tăng 433% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, KMR lãi ròng hơn 14 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ gần 30 tỷ đồng cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã vượt kế hoạch LNST được ĐHCĐ giao phó cho cả năm 2013 là 12,35 tỷ đồng.

SZL – CTCP Sonadezi Long Thành – 9 tháng đầu năm 2013 với lãi trước thuế đạt 43,76 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và vượt 76% kế hoạch đề ra (25 tỷ đồng).

Các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ

HSG – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Quý 4 HSG lãi ròng 134,6 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nhờ kết quả khả quan 9 tháng đầu niên độ, lũy kế cả năm HSG lãi ròng 608,7 tỷ đồng, tăng 68% so với niên độ tài chính 2011-2012.

DRC – Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng – Riêng quý 3 LNST đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 3 năm 2012 nâng luỹ kế 9 tháng đầu năm 2013 lên gần 280 tỷ đồng, tăng 28% so với 9 tháng năm 2012.

V12 – Công ty cổ phần xây dựng số 12 – Quý 3/2013 lãi ròng 2,68 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ nâng mức LNST 9 tháng đầu năm 2013 lên 7,6 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.314 đ/CP.

VOS – Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Khoản lợi nhuận khác 133 tỷ đồng đã giúp VOS báo lãi 26,5 tỷ đồng trong khi quý 3/2012 lỗ ròng 28,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, VOS lỗ ròng 170 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2012, VOSCO báo lỗ ròng 131 tỷ đồng.

TDH – Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Kết quả kinh doanh quý 3 khởi sắc với lợi nhuận sau thuế đạt 13,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt vỏn vẹn 3 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng công ty vẫn còn lỗ ròng 12 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, TDH lãi ròng 4,5 tỷ đồng.

KTS – CTCP Đường Kon Tum – Riêng quý 3 lãi 2,77 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 420 triệu đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, KTS lãi 6,75 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ.

DHG – Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – Quý 3 DHG mẹ lãi ròng tới 190 tỷ đồng, bằng 2,5 lần so với quý 3/2012. Lũy kế 9 tháng, DHG lãi ròng 447 tỷ đồng, tăng 25% so với 9 tháng đầu năm 2012. EPS 9 tháng của công ty đạt 6.849 đồng/cổ phiếu.

LAS – CTCP Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao – Quý 3/2013 đạt gần 56,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% cùng kỳ 2012, lũy kế 9 tháng LAS đạt 325,4 tỷ đồng LNST, tăng 4% cùng kỳ 2012, EPS 9 tháng đạt 4.181 đồng/cp.

TDW – CTCP Cấp nước Thủ Đức – LNST quý 3 đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ nâng lãi 9 tháng đầu năm lên hơn 15 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.

Các doanh nghiệp có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ

PNJ – Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – Quý 3/2013 chỉ lãi sau thuế 33,25 tỷ đồng, chưa bằng một nửa mức 79 tỷ đồng quý 3/2012. Luỹ kế 9 tháng, Công ty mẹ PNJ lãi 116 tỷ đồng, giảm 44% so với 9 tháng năm 2012.

VC6 – Công ty Cổ phần Vinaconex 6 – Quý 3/2013 LNST chỉ đạt 1,17 tỷ đồng giảm 42% so với quý 3/2012. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, LNST chỉ còn 3,85 tỷ đồng giảm 14% so với 9 tháng đầu năm 2013.

VC7 – Công ty Cổ phần xây Dựng Số 7 – Nhờ lãi từ hoạt động khác nên VC7 thoát lỗ đạt 189 triệu đồng LNST giảm mạnh so với mức lãi ròng 1,4 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên do mức lỗ lớn trong quý 2/2013 nên lũy kế 9 tháng đầu năm 2013 VC7 vẫn lỗ ròng 3,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 2,15 tỷ đồng.

Tin doanh nghiệp

CCI – CTCP Đầu tư Phát triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi – Đặt kế hoạch quý 4/2013 với doanh thu 149 tỷ và lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2013, CCI đạt 341 tỷ doanh thu và 11,1 tỷ lãi sau thuế.

MPC – CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Công ty con là Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang vừa đạt được thỏa thuận chào bán riêng lẻ 26.666.667 cp cho Mitsui & Co. (Asia Pacific) Private Limited để chuyển đồi thành CTCP. Say khi các thủ tục hoàn tất, vốn điều lệ của Minh Phú Hậu Giang sẽ là gần 867 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của MPC là 67,5%, Mitsui & Co là 30,77%.

PVS – Tổng CTCP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 1.836.000 cp CTCP Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) cho CTCP Thương mại Dầu khí (Petechim).

NHW – CTCP Ngô Han – Đã chấp thuận việc Mekong Enterprise Fund và Mekong Enterprise Fund II được chuyển nhượng toàn bộ lần lượt 4,75 triệu cổ phần NHW (chiếm 20,7%) vốn và 2,067 triệu cổ phần NHW (chiếm 9,01% vốn) đang nắm giữ.

Bên nhận chuyển nhượng là bà Ngô Thị Thông, Chủ tịch HĐQT NHW, với tổng số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng gần 6,817 triệu đơn vị, tương ứng 29,71% vốn. Giá chuyển nhượng không được công bố. Tổng tỷ lệ sở hữu của bà Ngô Thị Thông sau khi nhận chuyển nhượng là 55,4% vốn, tương ứng 12,71 triệu cổ phiếu NHW. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 21/10/2013.

KHP – CTCP Điện lực Khánh Hòa – Sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2013 tỷ lệ 5% cho cổ đông. Thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức là trong tháng 11/2013.

GSP – CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế – Quyết định miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng công ty đối với ông Nguyễn Thế Dân và bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hùng vào vị trí thay thế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/10/2013.

NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – Ông Trần Văn Hữu thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, chuyển sang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhân sự kể từ ngày 21/10/2013, đồng thời tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Thống giữ chức vụ Giám đốc tài chính thay ông Hữu.

IDI – CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia – Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với ông Đinh Hoài Ân kể từ ngày 18/10/2013, đồng thời bổ nhiệm ông Trương Công Khánh, sinh năm 1987 giữ chức vụ này thay cho ông Đinh Hoài Ân.

SIC – CTCP Đầu tư – Phát triển Sông Đà – Bổ nhiệm ông Phạm Việt Mỹ, Trợ lý Tổng giám đốc công ty giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 18/10. Nhiệm vụ cụ thể của ông Mỹ do Tổng giám đốc Công ty phân công.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CK: CII) đã mua 1.689.860 cp nâng sở hữu lên thành 2.379.720 cp, tương đương 6,64% tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 21/10.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – Từ 19/9 đến 18/10, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT chỉ mua được 57.440 cổ phiếu trong tổng số 100.000 cổ phiếu đăng ký do không khớp lệnh, nên đã nâng sở hữu lên thành 1.149.057 cổ phiếu, tỷ lệ 0,804% vốn.

SDT – CTCP Sông Đà 10 – Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1, tổ chức có liên quan đến ông Vũ Thành Trung, Thành viên ban kiểm soát đăng ký mua 500.000 cổ phiếu nhưng đã không mua được cổ phiếu nào do không đạt được giá kỳ vọng. Sau giao dịch, tổ chức này vẫn nắm giữ 897.040 cổ phiếu SDT, tỷ lệ 4,26%.

S55 – CTCP Sông Đà 505 – Từ ngày 17/9 đến ngày 17/10, ông Trần Thái Bình, Phó giám đốc đã mua 100.000 cổ phiếu S55. Trước giao dịch, ông Bình nắm giữ 0 cổ phiếu S55.

FCN – CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon – Vietnam Holding Limited không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 14/10/2013 cho dù số lượng nắm giữ được tăng lên hơn 1,187 triệu cổ phiếu, nhưng tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 2,99%.

Tương tự Vietnam Holding Limited đó là Lumen Vietnam Fund cũng không còn là cổ đông lớn của FCN khi nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu FCN và tỷ lệ sở hữu giảm còn 2,54%.

Nguyên nhân là do FCN đã niêm yết hơn 23 triệu cổ phiếu phát hành thêm chào bán cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức 2012, nâng số cổ phiếu lưu hành lên gần 39,76 triệu đơn vị.

VFMVF4 – Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – Cổ đông lớn Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã bán 919.740 chứng chỉ quỹ VFMVF4 làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn hơn 11,98 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương 14,86% vốn điều lệ. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 17/10.

DRC – CTCP Cao su Đà Nẵng – Từ ngày 20/09 đến 18/10, ông Hoàng Mạnh Thắng – Ủy viên HĐQT đã bán 80,000 cp, giảm sở hữu xuống còn 20.002 cp DRC.

Bên cạnh đó, từ ngày 20/09 đến 19/10, bà Phạm Ngọc Bích – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cũng đã bán 21.000 cp, giảm sở hữu xuống còn 30.072 cp DRC.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PHS – CTCP Chứng khoán Phú Hưng – CX Technology (Cayman) Corporation – tổ chức có liên quan đến ông Ting, Kwang-Chin – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán hết 2.325.000 cp từ ngày 23/10 đến 21/11 để cơ cấu danh mục đầu tư.

Cùng thời gian trên, Phu Hung Far East Holding Corporation – tổ chức liên quan đến ông Ting, Kwang-Chin – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.325.000 cp để đầu tư.

SDT – CTCP Sông Đà 10 – Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 – tổ chức có liên quan đến ông Vũ Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát tiếp tục đăng ký bán hết 897.040 cp, tương đương 4,26% vốn từ ngày 23/10 đến 15/11.

PXI – CTCP XD Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí – Ông Nguyễn Quang Huy, em ruột ông Nguyễn Duy Hưng – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 40.000 cp từ ngày 24/10 đến 22/11 để giải quyết việc cá nhân.

NHW – CTCP Ngô Han – Bà Ngô Thị Thông, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đăng ký mua thêm 6,8 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 5,9 triệu cổ phiếu hiện tại (25,69%) lên 12,7 triệu cổ phiếu (55,4%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/10 đến 31/10/2013 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

HLG – CTCP Tập đoàn Hoàng Long – Ông Phạm Phúc Toại, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 1 triệu cp từ ngày 24/10 đến 22/11 để đầu tư.

DRC – Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng – Ông Hoàng Mạnh Thắng – Ủy viên HĐQT Công ty đăng ký mua 30.000 cp từ ngày 24/10 đến 22/11 để đầu tư.

Trần Dũng

Theo Trí Thức Trẻ/HNX&HSX