Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Linh hoạt trong tiêu thụ than

Linh hoạt trong tiêu thụ than

Mặc dù trong giai đoạn hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) gặp không ít khó khăn về tiêu thụ than, nhất là than xuất khẩu, tuyển dụng nhân lực, trong khi khai thác ngày càng xuống sâu, các loại thuế, phí cao… Song TKV vẫn từng bước vượt qua khó khăn.

Các đơn vị ngành than đang tập trung giảm tồn kho

Các đơn vị ngành than đang tập trung giảm tồn kho

CôngThương – Bảo đảm ổn định việc làm

Theo ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV, bức tranh tổng thể các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của tập đoàn từ đầu năm đến nay có nhiều gam màu sáng. Hết 6 tháng đầu năm, sản xuất than toàn tập đoàn đạt trên 52% kế hoạch (KH) năm; tiêu thụ đạt khoảng 54% KH năm, trong đó, than tiêu thụ nội địa đạt cao. Một số đơn vị của TKV đạt sản lượng cao so với kế hoạch năm như: than Núi Béo 86%, than Cọc Sáu 62%, than Đèo Nai 60%, than Vàng Danh 55%, than Hà Tu 54%, than Hà Lầm 53%, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc 54%…

Về công tác tiêu thụ than trong 6 tháng đầu năm, toàn tập đoàn đạt 18,6 triệu tấn,  bằng 54,1% KH năm, trong đó xuất khẩu 3,9 triệu tấn, đạt 49% KH năm, tiêu thụ nội địa đạt 14,7 triệu tấn, đạt 55% KH năm. Tồn kho tính đến thời điểm cuối tháng 6/2014 là 7,5 triệu tấn, đã giảm 1 triệu tấn so với thời điểm đầu năm 2014. Tập đoàn cũng đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu, công tác tài chính được cân đối tốt. Hầu hết các dự án trọng điểm đều bảo đảm tiến độ, một số dự án đạt tiến độ tốt như dự án Khe Chàm II – IV, Dự án Hầm Lò Núi Béo… Quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa các doanh nghiệp trong TKV cũng đã đi đầu và đạt kế hoạch đề ra.


Tập trung chế biến, giảm tồn kho
Ông Lê Minh Chuẩn cho rằng: Cái được lớn nhất trong thời gian qua chính là việc tập đoàn đã bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Hệ thống chính trị phối hợp với chuyên môn đã làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người lao động. Chính vì vậy, dù còn khó khăn nhưng đa số cán bộ, công nhân viên đều yên tâm với công việc, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Tại một số đơn vị, nhờ kết quả kinh doanh tốt nên thu nhập của người lao động đã được điều chỉnh tăng từ 5 – 10%. Điều kiện làm việc, nơi ăn, chốn ở của thợ lò tiếp tục được chăm lo cải thiện…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng cuối năm để bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng của cả nước, TKV chỉ đạo các đơn vị sản xuất than thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than được giao.

Ông Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh: Tiêu thụ phải gắn liền với việc thu hồi công nợ. Đồng thời, cần tập trung gia công, chế biến để giảm tồn kho những chủng loại than chất lượng thấp. Chuẩn bị tốt chân hàng, nhất là các chủng loại than chất lượng cao có nhu cầu tăng trong tháng 8, tăng cường điều hành giải phóng tàu nhanh, giảm chi phí chuyển tải; đẩy mạnh chế biến giảm lượng than phi tiêu chuẩn, giảm lượng than tồn kho, nhất là trong mùa mưa bão này.

Ngoài việc tập trung cho vấn đề sản lượng, tiêu thụ thì các đơn vị cần quyết liệt trong việc bảo đảm thực hiện theo kế hoạch đối với hai chỉ tiêu bóc đất và đào lò xây dựng cơ bản. Với những khó khăn riêng của mỗi đơn vị, tập đoàn tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trên cơ sở phát huy nội lực, năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thanh Mai