Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Miễn thuế thu nhập đối với người nhận kiều hối

Miễn thuế thu nhập đối với người nhận kiều hối

(NDH) Trong Quyết định về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước được ban hành mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.
.

Người thụ hưởng có thể nhận khoản tiền chuyển về bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam theo yêu cầu. Nếu nhận bằng ngoại tệ, người thụ hưởng có thể bán cho các tổ chức tín dụng được phép, chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ cá nhân và được sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, gửi tiết kiệm ngoại tệ hoặc sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định này, người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân, hay làm từ thiện cũng được thực hiện như đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Quyết định nêu rõ người thụ hưởng là người trong nước được hưởng số ngoại tệ được người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.

Người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có thể chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua các tổ tổ chức tín dụng được phép, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế, hoặc cá nhân mang theo người vào Việt Nam nhưng phải kê khai với hải quan cửa khẩu số ngoại tệ mang hộ từ nước ngoài gửi về cho người thụ hưởng ở trong nước.