Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Năm 2014: Nhà ở xã hội sẽ lên “ngôi”

Năm 2014: Nhà ở xã hội sẽ lên “ngôi”

Với những ưu đãi của Chính phủ, năm 2014 các dự án nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ. Người dân cũng dễ dàng được tiếp cận loại hình nhà ở giá rẻ này.
.

Nhà ở xã hội đua tiến độ

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện cả nước hiện có 124 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô xây dựng khoảng 78.700 căn.

Trong đó có 85 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng trên 51.895 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 23.822 tỷ đồng; 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 27.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn với tổng mức đầu tư khoảng 20.567 tỷ đồng.

Trong đó, tại Hà Nội xem xét, thẩm định 15 dự án, tổng số căn hộ dự kiến khoảng 5.478 căn thành 10.587 căn; đã cho phép chuyển đổi 3 dự án. Tại TPHCM xem xét, thẩm định 10 dự án, tổng số căn hộ dự kiến khoảng 4.655 căn thành 9.052 căn; đã cho phép chuyển đổi 5 dự án.

Có 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ với số lượng căn hộ ban đầu là 31.999 căn hộ, điều chỉnh thành 40.500 căn hộ (tăng 8.501 căn).

Trong đó, tại Hà Nội có 25 dự án đăng ký điều chỉnh, cơ cấu căn hộ điều chỉnh là 12.026 căn hộ – tăng 3.673 căn; đã cho phép 10 dự án điểu chỉnh. Tại TPHCM có 15 dự án đăng ký điều chỉnh, cơ cấu là 10.667 căn hộ – tăng 2.485 căn; đã cho phép 4 dự án điều chỉnh.

Yêu cầu công bố thông tin chi tiết về các dự án nhà ở xã hội

Ưu đãi lớn

Từ ngày 10/1,nghị định 188/NĐ-CP/2013 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực Theo đó, các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt.

Được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Được miễn, giảm và hưởng các ưu đãi về thuế suất thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, cá nhân đầu tư nhà ở xã hội cũng được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với trường hợp dự án áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

Được sử dụng nhà ở và công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội làm tài sản thế chấp khi vay vốn đầu tư cho dự án đó…

Một điểm mới của Nghị định này là sẽ khuyến khích các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội. Ngoài việc hỗ trợ tiền sử dụng đất, doanh nghiệp còn được để lại 20% quỹ đất thương phẩm trong khu nhà ở xã hội để làm nhà ở thương mại kinh doanh theo giá thị trường. Lãi đó sẽ bù đắp lại, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhằm giảm giá nhà ở xã hội tăng các dịch vụ nâng cao chất lượng nhà ở.

Đặc biệt, đối với nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội nghị định quy định các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính có trách nhiệm dành một lượng vốn (tối thiểu khoảng 3% tổng dư nợ) để cho các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội và người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất thị trường, kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

Theo VnMedia