Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Năm 2020 tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP chiếm đến 43%

Năm 2020 tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP chiếm đến 43%

Thủ tướng đã ban hành có Quyết định số 880/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch đặt ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 đạt 6,5 – 7,0%/năm và giai đoạn 2021 – 2030 đạt 7,5 – 8,0%/năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 đạt 12,5 – 13%/năm và giai đoạn 2021 – 2030 đạt 11 – 12%/năm. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP chiếm 42 – 43% và năm 2030 chiếm 43 – 45%.

Theo Quy hoạch, vùng Trung du miền núi phía Bắc tập trung phát triển các ngành khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông, lâm sản, công nghiệp thủy điện, một số dự án luyện kim. Tại các tỉnh dọc tuyến hành lang Lào Cai – Hà Nội sẽ phát triển công nghiệp lắp ráp linh kiện, công nghiệp hỗ trợ theo hướng hợp tác và khai thác thị trường Trung Quốc, thúc đẩy phát triển toàn tuyến hành lang.

Đối với vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó có vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ, phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, nhiệt điện, công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, phát triển có chọn lọc công nghiệp hỗ trợ sản xuất linh kiện cơ khí, ô tô, xe máy, linh kiện điện tử xung quanh TP. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Đối với vùng Duyên hải miền Trung, phát triển các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến hải sản, cơ khí đóng tàu, luyện kim và các ngành công nghiệp gắn với lợi thế vận tải biển. Kêu gọi đầu tư các ngành công nghiệp gắn với phát triển của hệ thống cảng biển; với trục hành lang Đông – Tây. Nghiên cứu phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu tuyến đường Hồ Chí Minh.

Vùng Tây Nguyên, tập trung phát triển công nghiệp chế biến cây công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Phát triển công nghiệp tại các khu vực có điều kiện thuận lợi về hạ tầng và gắn kết với hệ thống giao thông.

Vùng Đông Nam bộ, trong đó có vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, dầu khí và các chế phẩm hóa dầu, hóa chất, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu phát triển công nghiệp phụ trợ. Đầu tư phát triển đồng bộ các ngành công nghiệp gắn với tổ hợp khí điện đạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai; phát triển công nghiệp công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung phát triển các ngành chế biến nông sản, thủy hải sản xuất khẩu, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, đóng và sửa chữa các loại phương tiện đánh bắt xa bờ. Đầu tư hoàn chỉnh cụm khí – điện – đạm Cà Mau theo hướng hình thành một khu liên hợp công nghiệp lớn của vùng

Hải Châu