Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 30-9, tổng phương tiện thanh toán tăng 10,73%, huy động vốn tăng 11,01% so với cuối năm 2013. Trong đó, vốn huy động bằng VND tăng 12,37%, huy động bằng ngoại tệ tăng 2,78%. Thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục được đảm bảo và dư thừa, lãi suất thị trường liên ngân hàng giảm và ổn định ở mức thấp.

Tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 7,26% so với cuối năm 2013. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. NHNN cũng khẳng định giữ ổn định các mức lãi suất điều hành, lãi suất huy động tối đa bằng VND và USD, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt, NHNN tiếp tục yêu cầu các TCTD giảm lãi suất cho vay (kể cả các khoản cho vay cũ).

Nguồn: Báo cand.com.vn