Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Nhà nước vẫn giữ trên 90% vốn 15 tập đoàn, tổng công ty

Nhà nước vẫn giữ trên 90% vốn 15 tập đoàn, tổng công ty

(Tổ Quốc) -Thông tin được đưa ra trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2015 và 9 tháng 2016 vừa gửi Đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, trong số 557 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa trong giai đoạn từ 2011 đến hết tháng 9/2016 đã có 426 doanh nghiệp triển khai xong việc bán cổ phần lần đầu (IPO).

Nhà nước vẫn giữ trên 90% vốn 15 tập đoàn, tổng công ty - ảnh 170 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 90% vốn điều lệ (Nguồn: Internet)

Trong đó, có 70 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 90% vốn điều lệ, bao gồm 15 tập đoàn và tổng công ty, trong đó có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 94.99% vốn điều lệ), Tổng công ty Thép Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 93,6% vốn điều lệ), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 95,5% vốn điều lệ), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 92,5% vốn điều lệ), Tổng công ty Lilama (Nhà nước nắm giữ 98% vốn điều lệ), Tổng công ty Viglacera (Nhà nước nắm giữ 93% vốn điều lệ).

Có 82 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; 96 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 156 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; 22 doanh nghiệp cổ phần hóa cùng công ty mẹ.

Về tiến độ, trong năm 2012 chỉ cổ phần hóa được 26 doanh nghiệp, năm 2013 là 73 doanh nghiệp, năm 2014 là 175 doanh nghiệp và con số này trong năm 2015 là 220 doanh nghiệp.

Tổng vốn điều lệ theo phương án được phê duyệt của 508 doanh nghiệp đạt trên 197.000 tỷ đồng, trong đó, 65% là phần vốn Nhà nước nắm giữ; cổ phần bán công khai chỉ khoảng 16,7% tương ứng xấp xỉ 33.000 tỷ đồng.

Báo cáo cho thấy, với việc tích cực thực hiện đẩy mạnh cổ phần hóa, hệ thống DNNN đã và đang được đổi mới, sắp xếp, thu gọn.

Dù vậy, Chính phủ cũng nhìn nhận tiến trình cổ phần hóa thời gian qua còn nhiều tồn tại. Tỷ lệ vốn Nhà nước ở các công ty cổ phần còn cao do lượng cổ phần chào bán ra công chúng đạt thấp so với phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.

Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối khi cổ phần hóa còn lớn nên làm giảm mức độ hấp dẫn tham gia của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp và là rào cản của quá trình đổi mới quản trị doanh nghiệp./.

Hà Giang