Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Nội dung họp báo cáo tháng 8 phòng IL

Nội dung họp báo cáo tháng 8 phòng IL


.

Ngày 9/9/2011, Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ đã tổ chức họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 8 tới Ban Giám đốc. Cuộc họp có sự tham dự của các đại diện thương mại, lãnh đạo công ty Total Việt Nam. Trong cuộc họp Việt Mỹ và Công ty Total đã trao đổi với nhau các vấn đề gặp phải trong quá trình kinh doanh và thống nhất với nhau về việc hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm TOtal tại Việt Nam.
Kỹ sư trưởng Công ty Total Việt Nam trao tặng cho Việt Mỹ bộ kiểm tra mẫu dầu hiện đại của Tập đoàn Total.