Go to Top

Rubia TIR 7400

Mô tả: Dầu khoáng chất lượng cao
Tiêu chuẩn kỹ thuật:API CI-4 ; SAE 15W-40
Bao bì: Can 5L; Xô 18L; Phuy 208L