Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Sản xuất, xuất khẩu tháng 8: Dệt may giữ “ngôi vương”

Sản xuất, xuất khẩu tháng 8: Dệt may giữ “ngôi vương”

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và kim ngạch xuất khẩu (XK) đã có tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp trong năm nay. Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng mức tăng trưởng của tháng 8 và 8 tháng năm 2014 là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh kinh tế của cả năm theo đúng mục tiêu đề ra.

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may luôn có mức tăng trưởng cao

CôngThương – Tăng sản xuất, giữ vững xuất siêu

Thông tin từ Vụ Kế hoạch- Bộ Công Thương – cho biết, tháng 8/2014, IIP tăng 1,9% so với tháng 7/2014 và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 8 tháng năm 2014, IIP tăng 6,3%, đây là mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng 5,3% của cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,1%, sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,2%. Chỉ số tăng ở những ngành sản xuất quan trọng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo như: Chế biến, bảo quản thủy sản 14,2%, sản xuất sợi 20,7%, may trang phục 11,6%; sản xuất giày dép 20,2%; sản xuất linh kiện điện tử 29,9%… đã minh chứng cho sự phục hồi kinh tế ngày càng rõ nét, các doanh nghiệp sản xuất duy trì được đà tăng trưởng ổn định.

Kim ngạch XK trong tháng 8 đạt 13 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 8 tháng năm 2014, XK tăng trưởng tới 14,1%, đạt kim ngạch 96,98 tỷ USD, tương đương tăng 11,99 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013. Điều đáng nói là tỷ trọng kim ngạch XK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 31,75 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng kim ngạch XK của cả nước, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8/2014 ước đạt 12,9 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng 7 và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 95,29 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại vẫn tiếp tục duy trì xuất siêu với khoảng 100 triệu USD trong tháng 8, bằng 0,8% kim ngạch XK và khoàng 1,7 tỷ USD, bằng 1,8% kim ngạch XK trong 8 tháng qua.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tháng 8 ước đạt 242,296 nghìn tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước, 8 tháng qua ước đạt 1.900,388 nghìn tỷ đồng tăng 11,41% so với cùng kỳ năm 2013.

Dệt may duy trì vị trí số 1

Điểm sáng của hoạt động sản xuất, XK trong tháng 8 và từ đầu năm đến nay phải kể đến sự bứt phá ngoạn mục của ngành dệt may. Cụ thể, tháng 8/2014, kim ngạch XK hàng dệt và may mặc đạt 2,150 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 20,9% so với cùng kỳ, trong khi kim ngạch XK điện thoại các loại và linh kiện tháng 8 đạt 1,9 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2014, kim ngạch XK hàng dệt và may mặc ước đạt 13,65 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Da giày cũng tiếp tục duy trì sản xuất, XK ổn định với sản lượng 18,4 triệu đôi trong tháng 8, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 8 tháng sản lượng của ngành da giày ước đạt 165,2 triệu đôi, tăng 17,6% so với cùng kỳ; kim ngạch XK giày, dép các loại ước đạt 6,69 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ.

Để duy trì đà tăng trưởng này trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm 2014, cùng với việc triển khai thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, ổn định thị trường trong nước; bảo đảm an toàn trong sản xuất công nghiệp, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm các thị trường ngoài nước nhằm đa dạng hóa thị trường cho các sản phẩm nội địa. Đặc biệt, sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; giảm hàng tồn kho; tăng cường xuất khẩu; kiểm soát có hiệu quả việc nhập khẩu, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước.

Thùy Linh