Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Techcombank, NamABank được giữ hộ vàng

Techcombank, NamABank được giữ hộ vàng

NHNN cho phép 2 ngân hàng trên bổ sung giấy phép hoạt động “Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn”.
.

Ngày 15/10/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 2261/QĐ-NHNN về việc bổ sung điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) nội dung hoạt động “Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn”.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 2262/QĐ-NHNN về việc bổ sung điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/8/1992 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á nội dung hoạt động “Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn tài chính; các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn”.

“Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn” ở các ngân hàng bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng- dịch vụ mà NHNN hồi đầu tháng 7 đã yêu cầu các ngân hàng tạm dừng và bắt buộc có giấy phép mới được thực hiện.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Nam Á có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung hoạt động được bổ sung trên.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Nguồn SBV