Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Thời gian tới, sẽ có nhiều ngân hàng lên sàn

Thời gian tới, sẽ có nhiều ngân hàng lên sàn

UBCKNN đã có buổi làm việc với NHNN và thống nhất quan điểm, sẽ hối thúc các ngân hàng cổ phần đại chúng lên sàn.
.


Thời gian tới, sẽ có nhiều ngân hàng lên sàn

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), để thực hiện công tác tạo hàng cho TTCK, UBCKNN đã có buổi làm việc với NHNN và thống nhất quan điểm, sẽ hối thúc các ngân hàng cổ phần đại chúng lên sàn.

NHNN sẽ có công văn đốc thúc các NHTMCP về việc niêm yết trong thời gian tới, bởi NHNN quan niệm rằng, niêm yết mang lại nhiều giá trị tích cực cho các ngân hàng nói riêng, cho công tác quản lý nói chung, xuất phát từ áp lực minh bạch thông tin theo quy định pháp lý.

Theo Nghị định 108/2013/NĐ-CP, quy định doanh nghiệp huy động vốn từ công chúng sau 1 năm, phải đưa cổ phiếu lên sàn. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, doanh nghiệp sẽ bị phạt nặng, đồng thời pháp luật cho phép cổ đông của doanh nghiệp có quyền đề xuất rút lại khoản vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Ngoài việc định kỳ hàng quý, phải công khai báo cáo tài chính quý ra công chúng, thì các ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Được biết, hiện có khoảng 30 NHTMCP đại chúng chưa niêm yết. Nhiều ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu, sáp nhập, xử lý nợ xấu nên chưa tự tin niêm yết. Hứa hẹn trong thời gian tới, sẽ có nhiều ngân hàng công bố niêm yết trên sàn.

Theo N.T

Thời báo ngân hàng