Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp phòng AutoLube ngày 25/3/2011

Thông báo họp phòng AutoLube ngày 25/3/2011

.

Thời gian : 2h00 chiều thứ 6  ngày 25/03/2011
Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Nội dung:
  • Báo cáo kinh doanh phòng AO tháng 2 năm 2011 ….
  • Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội Thảo Khách hàng dầu Ô-Tô, Xe, Máy, ngày 30/03/2011.
Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng cảm ơn.

TM Phòng AO.
Nguyễn Bá Ngọc