Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý I/2013

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý I/2013


.

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý I/2013 của Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Thời gian : 08h30 sáng thứ 4 ngày 10/04/2013

Địa điểm : Tại phòng họp tầng 3 Tòa nhà Handi Resco – 521 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Đề ngh các trưởng phó phòng và cán bộ liên quan có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn.