Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý II/2012

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý II/2012

.

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý II/2012 của Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Thời gian : 8h30 sáng thứ 3 ngày 24/07/2012
Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.
Kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn.

Một số hình ảnh trong buổi họp báo cáo: