Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý II/2013

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý II/2013

logo

.

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý II/2013 của Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Thời gian : 08h30 sáng thứ 4 ngày 17/07/2013
Địa điểm : Tại phòng họp tầng 7 của công ty

Đề nghị các trưởng phó phòng và cán bộ liên quan có mặt đầy đủ, đúng giờ.

* Cập nhật một số hình ảnh từ cuộc họp