Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý IV/2012 và kế hoạch Kinh doanh 2012 của Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý IV/2012 và kế hoạch Kinh doanh 2012 của Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ.

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý IV/2012 và kế hoạch Kinh doanh 2013 của Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Thời gian : 8h30 sáng thứ 5 ngày 31/01/2013

Địa điểm : Tại phòng họp Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Đề ngh các trưởng phó phòng và cán bộ liên quan có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn.

Một số hình ảnh trong buổi họp sơ kết: